Politika povjerljivosti

Bfashion poštuje individualnost i povjerljivost svojih korisnika, te njihovo pravo na povjerljivost i tajnost osobnih podataka. Bfashion se obvezuje štititi sve osobne podatke koje je korisnik registrirao. Osobni podaci se registriraju dobrovoljno, te obrađuju se i čuvaju sukladno pravilima utvrđenim zakonom. Bfashion u svojstvu administratora osobnih podataka, pridržavat će se sljedećih načela u odnosu na politiku povjerljivosti.

Bfashion je registriran administrator osobnih podataka, upisan u registar Odbora za zaštitu osobnih podataka pod brojem: 417767. Kontrolu djelatnosti koja se odnose na prikupljanje, obradu i prijenos osobnih podataka, vrši sljedeći državni organ:

Odbor za zaštitu osobnih podataka (OZOP)

Adresa: Sofija 1431, bul “ Akad, Ivan Evstratiev Geshov” 15

Tel.: + 359 2 915 35 18

Faks: + 359 2 915 35 25

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Internet stranica: www.cpdp.bg

Bfashion prikuplja određenu vrstu podataka iz javnog internetskog prostora putem online trgovine Bfashion koji se nalazi na: hr.bfashion.com ili  preko povezanih s Bfashion-om web stranica. Informacije se mogu prikupiti izravno od Potrošača koji su kontaktirali tvrtku Bfashion. Ovaj dokument („Politika povjerljivosti“) opisuje politiku i procedure koje uređuju prikupljanje i obradu informacija koje identificiraju pojedinog korisnika, te se može koristiti za kontakt s njim (pogledajte: „Osobni podaci“, „Osobne informacije“).

Ova pravila o povjerljivosti odnose se jedino na e-trgovinu BF i ne mogu se primjenjivati na bilo kojoj drugoj stranici ili usluzi, niti od strane drugog administratora osobnih podataka.

Osobne informacije

Bfashion prikuplja osobne podatke kako bi mogao odgovoriti na zahtjeve potrošača koji mogu uključivati: otvaranje profila, obradu narudžbi, pružanje usluga korisnicima, omogućavanje pristupa određenim funkcijama online trgovine, pretplatu za e-bilten ili registraciju za događaje ili igre koje tvrtka organizira, sudjelovanje u online anketama, grupama za raspravu ili forumima o marketinškim aktivnostima.

Bfashion prikuplja sljedeće osobne podatke od potrošača e-trgovine: ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, osobni interesi. Možemo Vas zamoliti za dostavu dodatnih informacija, kao na primjer podataka o bankovnom računu, ali samo uz izričito dopuštenje potrošača, ili ukoliko su informacije potrebne za obavljanje usluge koju je korisnik sam izabrao. Naš korisnik će ostati jedini vlasnik svojih osobnih podataka.

Koristeći usluge e-trgovine, potrošač izričito izražava suglasnost i sa prikupljanjem i obradom svojih osobnih podataka od strane društva, te istodobno garantira njihovu točnost i pouzdanost. Potrošač također izjavljuje da je obaviješten o vrstama osobnih podataka koji će se prikupljati i obrađivati, o svrhama u koje će se koristiti, te o svojim pravima na pristup, ispravak, zamijenu ili brisanje osobnih podataka.

Korištenje osobnih podataka

Bfashion koristi osobne podatke klijenta isključivo u cilju registracije osobnih profila na Bfashion, te i za obradu njegovih zahtjeva i upita, za potvrđivanje narudžbi, za ponudu dodatnih proizvoda, usluga i događanja. Ponekad se mogu uključivati informacije i od drugih tvrtki o odgovarajućim proizvodima i uslugama, kako bi se mogle pružiti različite opcije plaćanja, pružanja usluga korisnicima, promidžbenih i marketinških aktivnosti, te općenito, kako bi Bfashion i Prodavatelji koje je on dopustio (pogledajte Opće uvjete) mogli ispunjavati svoje ugovorne obveze i isporučiti robu i usluge koje potrošači očekuju.

Korisnik ima pravo odbiti korištenje osobnih podataka u trgovačke, promotivne i marketinške ciljeve. U slučaju da potrošač ne želi da se njegovi osobni podaci koriste u  trgovačke, promotivne ili marketinške svrhe, može stupiti u kontakt s tvrtkom Bfashion na način koji je naveden na stranici: hr.bfashion.com

Društvo Bfashion bi moglo iskoristiti pribavljene informacije u ciljeve vođenja anonimne statistike te analize. Također, potrebni dio informacija će se koristiti za provedbu Općih uvjeta o korištenju e-trgovine, te za ugovore o kupoprodaji na daljinu, kao što za sprečavanje eventualnih oštećenja osoba i imovine.

Uporaba "kolačića" (cookies) i drugih sličnih tehnologija

Bfashion koristi "kolačiće", kako bi mogla prikupljati određene informacije od svih potrošača, uključujući i  neregistriranih posjetitelja e-trgovine koje ne koriste usluge Bfashiona. Kolačići su serije podataka koje sustav Bfashion pošilja računalu potrošača, te ih potom koristi za identifikaciju računala, čim se korisnik ponovno vrati u e-trgovinu.

Kolačići pružaju informaciju o korištenju e- trgovine i  podatke korisnika, koji se mogu koristiti za personalizaciju potrošačkih  iskustava, za praćenje modela potrošačkog prometa. Na primjer: kada se potrošač vrati u e-trgovinu, kolačići ga prepoznaju i pozivaju web stranicu Bfashion da popuni njegovo korisničko ime (bez lozinke). Na taj se način olakšava pristup potrošača svojem profilu. Kolačići nam također pomažu da se prisjetimo prethodnih aktivnosti korisnika i ponudimo slične proizvode i događaje. Bfashion također koristi podatke prikupljene pomoću kolačića" za stvaranje statističkih analiza o korištenju naše elektronske trgovine, kao na primjer vrijeme koje su korisnici proveli u e-trgovini i stranice koje najčešće posjećuju. Ta statistika ne uključuje osobne informacije.

Pristajući na korištenje e-trgovine Bfashion, korisnik pristaje i na korištenje kolačića. U slučaju da ne želi primati kolačiće prilikom razgledavanja  e-trgovine ili preko HTML formatiranih e-mailova, korisnik ima mogućnost da  ih odbije postavljanjem internetskog preglednika koji će vas upozoravati prije nego što prihvatite  kolačiće ili da ih odbijete kad vaš internet preglednik signalizira da su već prisutni. Također, korisnik može odbiti sve kolačiće te isključiti njihovo prihvaćanje u postavkama svojeg internetskog preglednika.

Zaštita osobnih podataka

Bfashion garantira potpunu sigurnost podataka koje mu korisnici šalju pomoću industrijski standardiziranih fizičkih, elektroničkih I upravnih procedura.  Kada je svrsishodno Bfashion koristi SSL kodiranje, kako bi poboljšao sigurnost prenošenja osjetljivih podataka.

Interni podaci se pohranjuju na kontroliranim serverima s ograničenim pristupom. Podaci mogu biti pohranjeni i obrađeni na pojedinim lokacijama uz strogo poštovanje odredaba odgovarajuće regulative koja je na snazi u Republici Bugarskoj i Europskoj zajednici, a koja regulira tajnost i zaštitu osobnih podataka. Svi upiti i pritužbe u odnosu na zaštitu osobnih podataka mogu se uputiti na e-mail adrese za kontakt koje su navedene na internet stranici: hr.bfashion.com

Pružanje osobnih podataka trećim osobama i trećim stranama

Bfashion pruža osobne podatke, koje su na raspolaganju trećim stranama (registriranim u Bugarskoj ili u drugim zemljama Europske zajednice) samo u namjenu sklapanja ugovora o kupoprodaji sa daljine, uključujući i isporuku robe na adresu navedenu od Korisnika. Prvobitno se podaci unose od strane korisnika prilikom naručivanja robe, a potom se prosljeđuju trećim stranama, uključujući licencirane poštanske operatore (kurirske tvrtke) pomoću strogo određenih postupaka za povjerljivost. Osobni podaci  se neprosljeđuju trećim osobama, naročito onima koji nisu u komercijalnim odnosima s tvrtkom Bfashion. Prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama je moguće jedino ako korisnik da izričitu suglasnost na to, ili ako je to predviđeno u zakonskoj regulativi. Iznimku predstavljaju slučajevi kada se određene informacije prosljeđuju odvjetnicima, carini ili drugim državnim tijelima, ili odgovarajućim organima za borbu protiv zloraba I kršenja zakona. Zakon o Zaštiti osobnih podataka  obvezuje svakog administratora osobnih podataka, u tom broju Bfashion, da prikupljene osobni podaci otkrije  sudskim tijelima i drugim tijelima za provedbu zakona u cilju sprečavanja oštećenja osoba i imovine.

Bfashion ne prikuplja i obrađuje osobne podatke koje otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u političkim strankama ili organizacijama, udrugama s vjerskim, filozofskim, političkim ili sindikalnim ciljem, kao što i podatke koji se odnose na zdravlje, seksualni život ili ljudski genom.

Kao što je gore navedeno, Bfashion vodi statistiku o korištenju e-trgovine pomoću podataka prikupljenih putem kolačića. Ovi statistički podaci ne sadrže osobnih podataka i ne mogu se objavljivati i prosljeđivati trećim osobama.

Linkovi prema internet stranicama trećih osoba

U svojoj e-trgovini Bfashion može objavljivati materijale trećih strana (Prezentacije), uz dopuštenje njihovih vlasnika. Materijal bi mogao sadržavati linkove na druge stranice I omogućuje izravan pristup povezanim internet stranicama.

Ukoliko se korisnik odluči posjetiti bilo koju stranicu treće strane, jednim klikom na njezin link on će biti preusmjeren na odgovarajuću stranicu. Činjenica da Bfashion omogućava link prema određenoj internet stranici, objavljuje banner ili drugu vrstu reklame, ili nudi korisnicima mogućnost interakcije i prosljeđivanja osobnih podataka trećim stranama,  nije znak pripadnosti Bfashion odgovarajućoj trećoj strani, te ne smije se tumačiti kao znak suglasnosti s politikom i praksom u pogledu povjerljivosti i informatičke sigurnosti na toj strani.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Svaki korisnik ima pristup i može svoje osobne podatke  ispraviti, promijeniti i izbrisati preko svog profila, putem prijave u e-trgovinu Bfashion. Bfashion će zadržati njegove podatke koliko bude potrebno za pružanje usluga sa strane e-trgovine ili dok zakon to zahtjeva. Nakon isteka tog roka će podaci korisnika biti izbrisani.

Promjena politike povjerljivosti

Bfashion može mijenjati Politiku povjerljivosti u bilo koje vrijeme, može objavljivati novu verziju na ovoj stranici ili na drugoj koja će ovu stranici zamijeniti. Nova verzija će stupiti na snagu sa datumom njezinog objavljivanja. Nakon stupanja na snagu, datum objave mora biti naveden na dnu stranice.

Datum stupanja na snagu: 26.07.2017