Opći uvjeti

Ovi uvjeti određuju odnos između proizvođača i korisnika (Kupca) koji koristi e-trgovinu bfashion.com za kupovinu robe. Klikanje na objekt, sliku, link (koji nije među navedenima u Općim uvjetima) ili gumb koji se nalazi na web stranici:bfashion.com smatra se prihvaćanjem dolje navedenih Općih uvjeta. Ovi su uvjeti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) kao i drugim zakonskim aktima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

 

1. Definicije

 

“Prodavatelj” je trgovac koji prodaje svoje proizvode putem online trgovine bfashion.com. Prodavatelj je osoba s kojom potrošač sklapa ugovor na daljinu o prodaji određenog proizvoda (artikla) u e-trgovini.

“Potrošač” je osoba, koja prihvaća aktualne Opće uvjete koji se odnose na naručivanje i kupnju predloženih proizvoda u e-trgovini.

 

“Elektronska trgovina” internetska je stranica Bfashion koja služi kao virtualna platforma za ponudu robe te za prodaju i za suglasnost između Prodavatelja i Potrošača o kupoprodaji robe.

 

BFTrading EOOD je trgovačko društvo, registrirano u Republici Bugarskoj sa sjedištem i adresom uprave u Sofiji, ul. Tsar Osvoboditel 2, PDV identifikacijski broj / VAT: BG203629228. Osnovna je djelatnost društva smišljanje i podrška online trgovine, dopuštanje PRODAVAČIMA predlaganje i prodaju robe u trgovini, a isto tako i određivanje postojećih Općih uvjeta prema kojima se vrši prodaja robe. BFTrading EOOD zadržava puno pravo jednostrano promijeniti sadržaj internetske stranice kao i načine pristupa istome.

“ Narudžba“ je zahtjev od strane Potrošača za kupnju jednog ili više određenih proizvoda (artikala) putem e- trgovine. Narudžba može steći status "Odobrena" kada je u potpunosti potvrđena e-mailom ili telefonom od strane Potrošača. Narudžba može imati i status “Nepotvrđena“, kada je zaprimljena od strane BFTrading EOOD putem e-maila, ali nije konačno potvrđena.

“Ugovor o prodaji” zaključen je na daljinu putem e-trgovine ugovor između Prodavatelja i Potrošača o kupoprodaji konkretne robe (artikla).

“Dostavljač” je trgovac, koji fizički isporučuje kupljenu robu na adresu navedenu od Potrošača i djeluje sukladno Zakonu o poštanskim uslugama.

“Brošure/Izvještaji” elektoničke su informacijske poruke, koje se odnose na prodaju robe u e- trgovini u određenom vremenskom periodu. One mogu biti objavljene na web stranici, a mogu se poslati i na elektronsku poštu Potrošača.

 

2. Uvjeti korištenja e-trgovine

 

2.1. Pregled e-trgovine Bfashion je slobodan i dostupan iz svih dijelova svijeta.

2.2. Da biste mogli obaviti kupovinu putem e-trgovine Bfashion potrebna je registracija s lozinkom i elektronska pošta (e-mail), ili ime primatelja, e-mail adresa, telefon i adresa isporuke. Registracija je potpuno besplatna, potrebno je jedino ispuniti obrazac za registraciju. Registrirani korisnik ima mogućnost koristiti sve usluge u trgovini.

2.3. Korisnik/Kupac treba navesti e-mail adresu, osobne podatke i adresu isporuke.

2.4. BFTrading EOOD registriran je administrator osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZZOP), te ima pravo prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke svojih korisnika isključivo za potrebe e-trgovine. Istodobno ima obvezu štititi takve povjerljive osobne podatke, te nema pravo koristiti podatke u druge svrhe, niti prosljeđivati ih trećim osobama, osim Prodavateljima  trgovine.

2.5. U e-trgovini Bfashion za svaku je robu iskazana cijena, osnovne karakteristike proizvoda i dodatne informacije, čiji je osnovni cilj pomoći korisniku napraviti informiran izbor u kupnji. Isto tako, na svakoj stranici s ponuđenim proizvodom Bfashion, Korisnici imaju mogućnost dodati svoje komentare i ocjene o njemu.

2.6. Sve cijene navedene na internetskoj stranici uključuju PDV.

2.7. S desne strane stranice stoji gumb “Kupite”. Klikom na ovaj gumb pohranjuju se izabrani proizvodi u virtualnu “košaricu” Korisnika. Sadržaj košarice čuva se približno 15 minuta dok se Korisnik odluči za kupnju proizvoda. Korisnik može pregledati sadržaj košarice, te dodati novi proizvod ili izbrisati onaj koji neće kupiti.

 

3. Naručivanje robe

 

3.1. Kako biste mogli naručivati proizvode preko naše e-trgovine potrebno je navesti:

3.1.1. ispravnu e-mail adresu

3.1.2. ispravno popunjenu adresu za dostavu robe i fakturiranje

3.1.3. ispravno popunjene detalje za kontakt: ime i prezime, telefon

3.2. Narudžba se aktivira, t.j. šalje se se zahtjev e-trgovini klikom na gumb „Potvrdite“, koji se pojavljuje odmah nakon dodavanja barem jednog proizvoda putem gumba “Kupite".

3.3. Čim je narudžba završena, Korisnik dobiva potvrdu o svojoj narudžbi na e-mail adresu i telefon koji je naveo. Potvrda sadrži broj narudžbe, datum i vrijeme u kojem je napravljena narudžba.

3.4. U slučaju da naručena roba (konkretni model) nije na zalihi, naš je konzultant zadužen odmah obavijestiti Korisnika. Ako Korisnik ne želi kupiti drugi proizvod (sličan model), narudžba se može otkazati.

3.5. Narudžbe u e-trgovini Bfashion primaju se 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

3.5.1. Radno vrijeme telefonskih operatera e- trgovine Bfashion je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 09.00 do 17.00 sati. Korisnička podrška vezana za proizvode može se izvršiti bilo kad.

3.5.2. Sve narudžbe napravljene do 16.30 sati obrađuju se istog dana.

3.6. Sve narudžbe napravljene poslije 16.30 sati obično se obrađuju sljedećeg radnog dana.

3.7. Narudžbe koje su napravljene bez osobnih podataka kupca (Korisnika) ili s nepotpunim podacima, ne mogu se obraditi te se moraju otkazati.Takve narudžbe dobivaju status - “Odbačeno”.

3.8. Korisnik može odbiti narudžbu, a da pritom nije neophodno da navodi bilo kakav razlog.

3.9. Narudžba se može odbiti putem telefona ili e-maila na e-mail koji je naveden na internetskoj stranici: hr.bfashion.com. Kako bi uspješno odbio narudžbu Korisnik mora navesti: ime i prezime s kojima je registriran na stranici, te korisničko ime, cijenu narudžbe, kao i broj narudžbe.

 

4. Dostava naručenih proizvoda

 

4.1. Nakon što u e-trgovini Bfashion zaprimimo narudžbu od Korisnika, naš će sustav automatski poslati povratni e-mail i SMS poruku s potvrdom o uspješno obavljenoj narudžbi.

4.2. Dostava je moguća jedino za uspješno zaprimljene narudžbe. Nakon pakiranja naručene robe korisnik će biti obaviješten putem SMS poruke da je roba proslijeđena dostavljaču i bit će isporučena na navedenu adresu dostave.

4.3. Nedjeljom i praznicima naručena se roba ne isporučuje.

4.3.1. Rok dostave je do 10 radnih dana od trenutka zaprimanja narudžbe.

4.4. Prodavatelji e-trgovine za dostavu koristi usluge tvrtke: DPD, vrijeme dostave: 9.00-17.00.

4.5. Narudžba se isporučuje na navedenu adresu primatelja (neovisno je li riječ o kućnoj ili službenoj adresi).

4.6. Cijena dostave navedena je na stranici pored svakog proizvoda u polju:” Dostava i plaćanje”

4.7. Svaka pošiljka je osigurana, pri čemu je osiguranje na račun Prodavatelja.

4.8. U slučaju da Korisnik ne može osigurati dostup i uvjete za prijem naručene robe na navedenoj adresi u roku navedenom na potvrdi, ili ne dođe na adresu kurirske tvrtke kako bi u odgovarajućem roku zaprimio svoju narudžbu (ukoliko je izabrana ta opcija), Prodavatelj se oslobađa obveze isporuke robu.

 

5. Plaćanje

 

5.1. Plaćanje naručene robe može se izvršiti na tri zasebna načina ili u kombinaciji  jednoga načina s drugim. Bez obzira na odabrani način plaćanja, iznos za plaćanje se ne mijenja i ne zaračunavamo pristojbe za obradu plaćanja.

5.1.1. Plaćanje pouzećem - plaćanje dostavljaču gotovinom prilikom isporuke;

5.1.2. S kreditnom ili debitnom karticom;

5.1.3. Plaćanje od zalihe u virtualnom portfelju/ Plaćanje od ukupnog iznosa virtualnog portfejla

5.2. Za svaki naručeni proizvod,  potrošač mora platiti cijenu koja je objavljena u online trgovini u trenutku narudžbe. Cijena svakog proizvoda može se  dinamički mijenjati .

 

6. Poklon vaučer. Virtualni portfelj

 

6.1. Svaki registrirani korisnik ima virtualni portfelj koji je automatski generiran od strane vlasnika web trgovine - BFTrading EOOD Korisnik može provjeriti u bilo kojem trenutku stanje svog virtualnog portfelja i kretanja u njemu.

6.2. Virtualni portfelj je učitan s virtualnim novcem, koji se može iskoristiti za kupnju robe iz web trgovine. U virtualnom portfelju novac se akumulira u sljedećim slučajevima:

6.2.1. kupnja robe preko korisničkog profila odgovarajućeg kotisnika. Novac se akumulira za kupnju robe, za koju je objavljena vrijednost učitavanja virtualnog portfelja;

6.2.2. kupnja robe od drugih korisnika koji su registrirani u online trgovini, kada kupnja je rezultat preporuke u webtrgovini od strane korisnika čiji novčanik se puni.

6.2.3. unos šifre za poklon vaučer

6.3. Svaki registrirani korisnik može kupiti virtualni poklon vaučer čija se vrijednost unosi u virtualni portfelj. Poklon vaučer ima određene vrijednosti i može se koristiti samo u web trgovini BFTrading EOOD

6.4. Poklon vaučer sadrži jedinstvenu šifru koja mora biti upisana za punjenje virtualnog portfejla kako bi se mogao uspješno koristi. Vlasnik web trgovine održava povijest virtualnog portfelja svakog korisnika, što je vidljivo u njegovom profilu.

6.5. Poklon vaučer je virtualan i daje se korisniku preko emaila na koji je registriran ili na drugi dodatno upisan i potvrđen e-mail. Virtualni poklon vaučer se plaća kreditnom ili debitnom karticom tijekom kupnje, odnosno prije slanja e-maila.

6.6. BFTrading EOOD ne snosi odgovornost za upisivanje pogrešnog/različitog e-mail-a pomoću kojeg se prenosi vaučer.
U slučaju pogreške od strane korisnika kod upisivanja e-mail-a, korisnik može zatražiti ponovno izdavanje vaučera. U ovom slučaju vlasnik web trgovine može poništiti i ponovno izdati vaučer samo ako najprije izdati vaučer nije korišten.

6.7. Poklon vaučer se može koristiti od strane korisnika, različitog od korisnika koji ga je kupio.

6.8. Kada je proizvod kupljen iz trgovine preko virtualnog portfelja, kod povrata robe i zahtjeva za povrat iznosa, kada korisnik ima na to pravo, iznos koji će biti vraćen kao vrijednost u virtualnom portfejlu je u visini koja ste koristili za kupnju. Ako ste doplatili gotovinom ili karticom, povrat iznosa koji ste doplatili regulisan je općim postupkom.

6.9. Stanje u virtualnom portfelju može se koristiti samo za kupnju u web trgovini. Korisnik ne može zatraziti povrat novca u gotovini u vrijednosti virtualnog portfelja.

6.10. Pravila za raskid ugovora (točka 7) ne primjenjuju se na ugovore za kupnju poklon vaučera, ako ste vaučer iskoristili. U ovom slučaju  može se odustati od kupnje robe (odjeća, cipele, kapa ili neki drugi proizvod) ali kod raskida ugovora novac će biti vraćen kao vrijednost u virtualnom portfelju korisnika koji je koristio vaučer, a ne korisnika koji je kupio poklon vaučer. Isto pravilo vrijedi i u slučaju reklamacije- prava za zamjenu robe ili povrat sredstava ima korisnik, koji je iskoristio vaučer iz svog virtualnog portfejla.

6.11. Iznos u virtualnom portfelju se nulira ako korisnik nije ga koristitio tjekom 3 godine.

 

7. Raskid ugovora. Reklamacija za proizvode.

 

7.1. Korisnik ima pravo potužiti se ili vratiti dobivenu robu putem e-trgovine u roku od jednog mjeseca od primanja robe.

7.2. Raskid ugovora može se napraviti i pred dostavljačem, za vrijeme isporuke narudžbe, ukoliko je roba isporučena nakon isteka roka iz razloga koji nisu krivica Korisnika ili nisu rezultat više sile.

7.3. Prilikom raskida ugovora Korisnik je dužan vratiti kupljeni proizvod u nepromijenjenom stanju i originalnoj ambalaži s očuvanom naljepnicom.

7.4. Prilikom raskida ugovora, ako je Potrošač već uplatio proizvod, bit će mu vraćen cijeli plaćeni iznos uplatom na navedeni bankovni račun u roku od 30 dana od dana slanja e-maila o raskidu ugovora. Uplaćeni iznosi neće se nadoknaditi dok Potrošač ne vrati kupljeni proizvod. Ukoliko proizvod ne bude vraćen u gore navedenom roku, raskid ugovora neće biti razlog za povrat kupljenog proizvoda.

7.5. Ugovor se ne može raskinuti u slučajevima kada je roba plaćena jedino kada je riječ o satovima, kupaćim kostimima, rublju, nakitima.

7.6. Reklamacija se može napraviti kada kupljena roba ne odgovara uvjetima ugovora o prodaji između dvije strane. Nesukladnost se može izražavati u:

greškama proizvodnje

utvrđenim manjcima dijelova proizvoda

nesukladnostima s navedenim veličinama

oštećenjima robe za vrijeme prijevoza

7.7. Reklamacija se Podavatelju može izvršiti putem tvrtke BFTrading EOOD na navedenoj e-mail adresi: croatia@bfashion.com, pri tome Potrošač treba istodobno vratiti robu u roku od jednog mjeseca.

7.8. Prilikom reklamacije korisnik može izabrati zamjenu konkretnog artikla za isti bez oštećenja, ili druge veličine, druge boje, ili vratiti robu uz povrat uplaćenog iznosa. Konzultant elektronske trgovine može ponuditi i zamjenu artikla za potpuno novi artikl uz izjednačenje cijena (korisnik može nadoplatiti, ukoliko je cijena ponuđenog zamjenskog artikla veća, ili konzultant može ponuditi dva artikla za istu cijenu, ili Korisnik dobiva razliku između artikla za povrat i novoga artikla, ukoliko je cijena novoga artikla niža od cijene koju je Korisnik već platio.

7.9. Povrat robe, u slučaju reklamacije, u slučajevima kada problem nije tvornička greška ili oštećenje za vrijeme prijevoza, obavlja se pod sljedećim uvjetima:

Očuvan je dobar komercijalni izgled (roba nije poderana, izgužvana, nošena, prana, peglana).

Oštećenja zbog nepravilnog korištenja/nošenja nisu vidljiva.

Očuvana je originalna ambalaža s naljepnicom.

7.10. Povrat robe, u slučaju raskida  ugovora ili u slučaju reklamacije, možete obaviti na način naveden na računu, te na adresu Prodavatelja koja je navedena na računu.

7.11. Kada pošaljete robu, molimo Vas da nam se javite putem e-maila ili telefona i da nam pošaljete prijemni broj pošiljke kako bismo mogli obraditi zamjenu/povrat novca s prioritetom.

Pri zamjeni robe robom druge veličine, boje ili drugim modelom, troškovi dostave idu na račun klijenta u oba smjera.

Pri vraćanju robe uz povrat novca, troškovi dostave idu na račun klijenta.

Pri vraćanju robe u slučaju reklamacije (tvornička greška), troškovi dostave idu na račun Bfashion-a. Povrat robe u slučaju reklamacije može se izvršiti samo putem kurirske službe DPD. Nužno je da se, prije poduzimanja bilo kakvih koraka, prvo javite nama kako bismo obradili reklamaciju.8. Uvjeti za kopiranje informacija

 

8.1. Sve informacije objavljene na internetskoj stranici Bfashion isključivo su vlasništvo tvrtke BFTrading EOOD, uključujući fotografije i opise artikala. Naša e-trgovina ovlašćuje vlasnicima drugih internetskih stranica i korisnicima objavljivati linkove online trgovine Bfashion.

8.2. Zabranjuje se kopiranje tekstova Bfashion-a, te njihovo objavljivanje na drugim web stranicama i online trgovinama bez pismene suglasnosti tvrtke BFTrading EOOD, ili uz navođenje izvora te objavljivanje sljedećeg teksta: “ Izvor: ” e-trgovina ženske odjeće Bfashion, slijedi link prema: hr.bfashion.com ili „e-trgovina ženske odjeće Bfashion“ slijedi link prema trgovini.

 

9. Odgovornost

 

9.1. Odgovornost, za manjkavosti na proizvodima, za ispunjenje ugovora prodaji na daljinu, kao i vraćanje plaćenog iznosa, snosi Prodavatelj robe. On je zadužen Kupcu zajedno, s robom poslati i informacije na papiru, kako bi on znao koja su njegova prava. BFTrading EOOD ne preuzima nikakvu odgovornost za ispunjenje ugovora prodaji na daljinu, osim u slučajevima kada postoji dodatni dogovor s odgovarajućim Prodavateljem, ili po pitanjima povrata roba i vraćanja uplaćenih iznosa.

9.2. BFTrading EOOD ne snosi bilo kakvu odgovornost prema trećim osobama, ako takve osobe smatraju da informacije objavljene na stranici Bfashion –a krše autorska prava ili druga prava intelektualne svojine trećih osoba

 

10. Brošure i e-vijesti (e-bilten)

 

10.1. Kada se Potrošač registrira u e-trgovini, kreira profil na internetskoj stranici, prihvaća Opće uvjete, te se slaže i dobivati e-biltena od tvrtke BFTrading EOOD na svoju e-mail adresu i mobilni telefoni, kao i SMS poruku u vezi narudžbe proizvoda i potvrđivanja promjena svojih podataka.

10.2. Korisnik u bilo koje vrijeme može se odjaviti od primanja e-biltena i / ili obavještenja na svojem e-mailu i imobilnom telefonu:

10.2.1. Preko naročite internetske veze za odjavu koja je sadržana u svakom e-biltenu.

10.2.2. Kontaktiranjem tvrtke BFTrading EOOD na navedeni e-mail sa zahtjevom za odjavu.

10.3. Ako se potrošač već odjavio od primanja elektronskog biltena, te napravi  narudžbu preko naše e-trgovine, BFTrading EOOD će to smatrati suglasnošću s primanjem brošura i / ili obavijesti.

10.4. BFTrading EOOD zadržava pravo izabrati komu poslati e-vijesti/ obavijesti , kao i koga izbaciti nekog potrošača iz baze podataka.

10.5. BFTrading EOOD  će uključivati u brošuru/e-bilten samo reklamne informacije o prodaji robe putem e-trgovine.

 

11. Povratna veza

 

11.1.Svaki potrošač može kontaktirati tvrtku BFTrading EOOD kako bi postavljao pitanja, davao prijedloge i primao informacije. Osim na navedenu e-mail adresu, s nama možete stupiti u kontakt na slijedeći telefon:…

11.2. BFTrading EOOD, administrator je internet stranice, te sukladno tome iz polja za komentare i rasprave može ukloniti sve neprikladne i uvredljive komentare.


Ovi Opći uvjeti odobreni su od strane direktora BFTrading EOOD i posljednja je promjena izvršena 07.08.2015.